VOIP

שירות תצורת שרת טלפוניה אסטריסק

אחר צהריים טובים, החברה raitzit, מניח את השירותים של התקנת תצורה של כוכבית.

על בסיס שרת הטלפוניה אסטריסק, אתה יכול לפרוס הן מיני PBX עבור משרד קטן, וכן מוקד טלפוני עם מספר גדול של אופרטורים. היכולות של המערכת מאפשרות לספק את כל הצרכים העסקיים בהקשר של טלפוניית IP.

כלול במחיר

הכנת שרת (פיזית או VPS);
התקנת מערכת ההפעלה Linux או מכונה וירטואלית ב- Windows;
התקנה והגדרת תצורה של כוכבית ופנל ניהול גרפי;
אימון בסיסי בשירות (יצירת משתמשים, קביעת קבוצות טלפון, הוספת עמיתים SIP);
הגדר גיבוי אוטומטי.

אפשרויות יישום

PBX במשרד.
מוקד טלפוני
שילוב PBX במשרד בערים שונות כדי לשמור על שיחות.
טלפוניית IP.

הצעות נוספות

הגדרת כוכבית .
שירות כוכבית.
עזרה בבחירת ציוד.

 

Translate »